Breddeklubb

En klubb som har et aktivitetstilbud til alle uavhengig av ambisjonsnivå, og har mestring, trivsel og sosialt fellesskap som mål.

Illustrasjon til klubbtesten

Klubbsjekken

Vi har utviklet et testverktøy slik at alle klubber kan kartlegge status i klubben sin. Ved regelmessig kartlegging kan alle klubber finne sine sterke og svake sider, og få tips til å utvikle seg videre. Sammen skaper vi et bedre friidretts-Norge.