Breddeklubb

En klubb som har et aktivitetstilbud til alle uavhengig av ambisjonsnivå, og har mestring, trivsel og sosialt fellesskap som mål.

Todelingen av pyramiden

Grunnleggende del - det viktigste en klubb må ha på plass for å være en god breddeklubb. Grunnmuren i pyramiden.

Utviklende del - når det grunnleggende er på plass.
For breddeklubber som ønsker en videreutvikling etter at grunnmuren er på plass.

Klubbsjekken

Når klubben har satt seg godt inn i innholdet for klubbtypene, kan man teste ut status i sin egen klubb. Dette vil gi dere et godt grunnlag for hva klubben bør jobbe med for å utvikle seg.

Ta klubbsjekken her