Breddeklubb

Aktivitetstilbud

Med aktivitetstilbud menes alle ulike idrettslige aktiviteter som klubben tilrettelegger for sine medlemmer.

Grunnleggende del - det viktigste en klubb må ha på plass for å være en god breddeklubb. Grunnmuren i pyramiden.

Utviklende del - når det grunnleggende på plass. For breddeklubber som ønsker en videreutvikling etter at det grunnleggende er på plass.

Grunnleggende del

Sportslig plan

Vi har en delvis utarbeidet plan.

Vi har en godt utarbeidet plan, men den bruke kun av noen få.

Vi har en godt utarbeidet plan som brukes av alle.

Klubben bør ha en sportslig plan. En sportsplan skal sikre at all aktivitet i klubben, uavhengig av trener, holder høy kvalitet og i tråd med klubbens samlede ønsker. Planen er en oversikt og beskrivelse av klubbens strategier for å arbeide mot de definerte sportslige mål, innenfor en gitt tidsramme. Planen er til hjelp i klubbens idrettslige arbeid, og har til hensikt å samkjøre klubbens ledelse og trenere.

Eksempel sportslig plan (svømming)
Parafriidrett
Alle klubber skal gi et aktivitets- og konkurransetilbud for utøvere med funksjonsnedsettelse.

Det er viktig for at funksjonshemmede gjennom tilpasninger og tilrettelegging gis en mulighet til å delta i organisert friidrett ut fra egne ambisjoner og mestringsnivå. Det skal legges til rette for at funksjonshemmede inkluderes i regulære friidrettsaktiviteter, der de får et godt og mestringsbasert aktivitetstilbud i tråd med idrettens verdigrunnlag.

Les mer

Utviklende del

Årshjul

Klubben har ingen årshjul som viser aktiviteten i klubben, vi gir kun informasjon om treninger og stevner ukentlig.

Klubben har ingen årshjul som viser aktiviteten i klubben, vi har kun periodevise planer som distribueres når disse er klare.

Klubben har et årshjul som synliggjør klubbens aktivitetstilbud og viser aktiviteten i klubben i form av treninger og konkurranser gjennom et helt år.

Et årshjul som synliggjør klubbens aktivitetstilbud er viktig for å vise medlemmer hvilke tilbud som finnes for dem.

Digitalt årshjul
Rekrutteringsplan

Klubben har ingen plan for rekruttering til klubben, men kan gi et tilbud til alle som ønsker å drive med friidrett i klubben.

Klubben har ingen plan for rekruttering til klubben, men setter opp enkelte tiltak gjennom en sesong for å øke rekrutteringen.

Klubben har en rekrutteringsplan med en konkret strategi for hvordan man tiltrekker seg utøvere i ulik alder, kjønn og ambisjonsnivå.

Klubben bør ha en strategi for hvordan klubben rekrutterer nye medlemmer.