Veien videre – etter klubbsjekken

Vi får mange spørsmål om hva man skal gjøre etter klubbsjekken. Veien avhenger av hver enkel klubbs behov og ønske om prioriteringer. Vi hjelper dere på veien.

Første kontakt etter en Klubbsjekk

Når klubben har gjennomført en Klubbsjekk går svarene inn til friidrettsforbundet og dere vil få tilgang til en god rapport klubben kan bruke aktivt. Neste steg er at friidrettskretsen tar kontakt med klubben for å avtale veien videre og hva klubben ønsker hjelp til. Det anbefales å gjennomføre et klubbesøk eller videomøte.

Startmøte med forbundet

For å få hjelp til å starte utviklingsarbeidet i klubben etter en klubbsjekk, kan klubben få gratis tilbud om startmøte. Dette kan være en veldig nyttig klubbkveld for å lage en plan for videre arbeid.

  • En klubbkveld på ca. 3 timer der klubben samler styret, trenere, foreldre, ungdom og andre engasjerte i klubben til en prosess sammen med en veileder fra forbundet.
  • Målet er å få satt i gang tiltak som forbedrer klubbens situasjon, ved å lage en enkel tiltaksplan for klubben.
  • Under startmøtet gjennomføres det en analyse der det kommer frem hvor klubben står i dag, hva de ønsker og konkrete forslag til hva som kan gjøres for å utvikle klubben videre. Her brukes svarene fra Klubbsjekken aktivt.
  • Ut i fra denne analysen lages en tiltaksplan som viser hva medlemmene i klubben vil gjøre. Denne planen er utgangspunktet for videre prosess og oppfølging i klubben.
  • Klubben følges videre opp av krets og forbund iht tiltaksplanen som er utviklet.

Prioritering

Basert på svarene fra Klubbsjekken skal klubben selv gjøre prioriteringer for hva de ønsker å utvikle frem til ny Klubbsjekk. Når ny Klubbsjekk skal gjøres er det opp til klubben selv å bestemme, men vi anbefaler å ikke la det gå lengre enn ett år. Det er viktig at klubben prioriterer hvilke fokusområder som er viktigst å utvikle. Ved å gjennomføre et startmøte vil klubben få god hjelp til utvelgelsen, og vil involvere flere medlemmer og gi dem eierskap og medansvar til det som skjer i klubben.

Utvikling innen fokusområder

Når klubben har gjort prioriteringer basert på Klubbsjekken, bør klubben sette opp en tiltaksplan for hvordan dette skal gjennomføres. Benytt gjerne de ulike fokusområdene i organisasjonshjulet som et oppsett på en slik plan.

  • Hva skal gjøres (tiltak): Hva slags type tiltak, f.eks arrangere Friidrett for barn kurs
  • Hvordan: Hvordan skal dette gjennomføres, f.eks kurset skal gjennomføres i klubben for alle som trener barn tom 12 år.
  • Ansvarlig: Hvem i klubben har ansvar for at kurset blir gjennomført, viktig at det er en navngitt person.
  • Når (tidsfrist): Når skal kurset være gjennomført, innen en dato.

  Eksempel på en en tiltaksplan: Mal til tiltaksplan klubb

Evaluering

Etter en periode med gjennomføring av ulike tiltak iht. tiltaksplanen anbefaler vi klubben å ta en ny Klubbsjekk, og senest ett år etter den forrige Klubbsjekken. Basert på svarene etter den nye Klubbsjekken bør klubben ta en evaluering av fokusområdene, før det gjøres nye prioriteringer. Her anbefaler vi klubben å gjennomføre et oppfølgingsmøte med veileder, som er gratis for klubben.

  • En klubbkveld lignende et startmøte på ca. 2-3 timer der klubben inviterer de som deltok på startmøtet, men inviter gjerne nye engasjerte som ønsker å være med på videre utvikling av klubben.
  • Målet med møtet er å ta en status og sjekke fremdrift på avtalt utviklingsarbeid iht. tiltaksplanen.
  • Definere evt. nye behov og prioritere definerte behov.
  • Justere tiltaksplanen og avklare videre arbeid.

Utviklingsprosesser og annen hjelp fra forbundet

Forbundet er tilgjengelig for å hjelpe til - i alle faser av klubbutviklingen. Om det kun er snakk om en klubbdialog via telefon eller et videomøte, til hjelp med å utvikle gode planer for klubben. Forbundet kan bistå med gratis veileder til ulike utviklingsprosesser, f.eks om klubben har behov for å utvikle en sportslig plan.

Ta direkte kontakt med din friidrettskrets eller forbundet for mer informasjon.

  • Langtidsplan og handlingsplaner
  • Klubbhåndbok
  • Sportslig plan
Organisasjonsansvarlig

Tonje Langehaug Svenneby