Breddeklubb

Arrangement

Her ligger arrangementer som klubben selv arrangerer utover den daglige treningen. Aktivitetsdager, samlinger, stevner, m.m.

Strukturert frivillighet

Noen oppgaver er tydelig definert andre må de finne ut av selv.

Det er stort sett tydelig hva man skal gjøre når man er frivillig på idrettslagets arrangementer.

Det er alltid helt tydelig for de frivillige hvilke oppgaver de har.

Når de frivillige får vite hva som er forventet av dem er det lettere å ta på seg rollen som frivillig. Ofte er det de samme jobbene som skal gjøres på hvert arrangement, men i de fleste idrettslag kommer det stadig nye mennesker inn som frivillige. Derfor er det lurt å lage instrukser på de vanlige jobbene slik at nye frivillige fort kommer inn i det.

Arrangementsoppgaver
Rekruttering av frivillige

Vi jobber litt med det, men det gir ikke så godt resultat.

Vi jobber godt med rekruttering, men det er fortsatt vanskelig å få mange nok.

Vi jobber godt med rekruttering og det gir godt resultat.

For at klubben skal ha nok frivillige for å gjennomføre arrangement, er det viktig at klubben jobber aktivt med rekrutteringen.

Arrangørhåndbok
Arrangement i klubben

Vi arrangerer en sjelden gang treningsstevner, klubbmesterskap, mosjonsløp eller andre konkurranser.

Vi arrangerer sporadiske treningsstevner, klubbmesterskap, mosjonsløp eller andre konkurranser.

Vi arrangerer jevnlige treningsstevner, klubbmesterskap, mosjonsløp eller andre konkurranser.

Attraktive arrangementer for utøvere i alle aldre og nivåer gir gode muligheter til utvikling, og kan generere inntekter for klubben. Derfor bør klubben arrangere jevnlige arrangement.

Generelt om arrangement Løp i Norge Arrangørhåndbok
Miljøvennlig profil

Svært få av våre arrangement blir det.

Flesteparten av våre arrangement blir det.

Alle våre arrangement blir det.

NFIF skal være en tydelig avsender av bærekraft og viser at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor ved å velge miljøvennlige løsninger. NFIF skal kontinuerlig bestrebe seg på å redusere sin miljøbelastning, overholde alle myndighetskrav som gjelder for virksomheten og de kravene NFIF selv definerer utover dette.

Les mer
Miljøveileder arrangement
Barne- og ungdomsarrangementer

Vi kjenner til retningslinjene som gjelder for barne- og ungdomsidretten, men vi er litt for lite bevisst på dette i arrangementene våre.

Vi er kjent med retningslinjene som gjelder for barne- og ungdomsidretten, og mener vi gjennomfører våre arrangementer i tråd med dette.

Vi er godt kjent med retningslinjene som gjelder for barne- og ungdomsidretten. Vi utformer og gjennomfører våre arrangementer i tråd med disse.

Det er viktig at klubben er godt kjent med retningslinjene som gjelder for barne- og ungdomsidretten, slik at aktivitet og arrangementer klubben arrangerer er i tråd med disse. Klubben bør være bevisst på at arrangementer rettet mot denne gruppen skal ha særskilt fokus på trygghet, trivsel og mestring.

Håndbok for barn og ungdom Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter
Dommerkompetanse

Vi har fra tid til annen personer i vår klubb som deltar på dommerkurs, men vi har for få med slik kompetanse.

Sporadisk arrangerer vi eller kretsen dommerkurs der flere personer fra klubben deltar, gjerne på oppfordring fra klubben. Det er likevel fortsatt behov for flere dommere.

Klubben tar aktivt initiativ til å rekruttere nye dommere og sørge for tilstrekkelig kurstilbud til at vi får dekket vårt behov. Vi er bevisst på at dommerne i klubben er oppdaterte og får jevnlig praktisert som dommere.

Friidrettsdommeren har en sentral rolle i alle friidrettsarrangementer. Klubben bør ta aktivt initiativ til rekruttere nye dommere og sørge for tilstrekkelig kurstilbud til at klubben får dekket behovet sitt.

Les mer
Dommerhåndbok
Rekruttering

Vår klubb arrangerer sjelden aktiviteter som har som mål å rekruttere til friidretten.

Det varierer mellom år hvorvidt vi arrangerer aktiviteter som har som mål å rekruttere nye medlemmer til friidretten.

Vi arrangerer årlig aktiviteter som har som mål om å rekruttere nye medlemmer til friidretten.

For å rekruttere nye medlemmer til friidretten, er det viktig at klubben årlig arrangerer aktiviteter som har mål om å rekruttere.

Nestlé-lekene Friidrettens Dag TINEstafetten
Sosiale arrangement

Vi arrangerer en sjelden gang sosiale tilstelninger eller felles turer til stevner/treningssamlinger eller treningsleir hvert år.

Vi arrangerer sporadisk sosiale tilstelninger eller felles turer til stevner/treningssamlinger eller treningsleir hvert år.

Vi arrangerer jevnlige sosiale tilstelninger eller felles turer til stevner/treningssamlinger eller treningsleir hvert år.

Sosiale arrangement i klubben er viktig for å skape et attraktivt klubbmiljø hvor medlemmene ønsker å være en del av.