Breddeklubb

Trenere

Er de som veileder enkeltutøvere eller grupper med utøvere i klubben.

Rekruttering av trenere

Vi jobber godt med rekruttering, men det er fortsatt vanskelig å få mange nok.

Vi har så vidt nok trenere for å gjennomføre aktiviteten, men skulle gjerne hatt flere.

Vi jobber godt med rekruttering, og det gir godt resultat.

For mange klubber er det utfordrende å få tak i mennesker som både har lyst og kompetanse til å påta seg en trener- eller instruktøroppgave. Derfor er det desto viktigere å ha en plan for hvordan man skal rekruttere dem. Ved å tilby muligheten for kompetanseheving og å vise at man blir del av et trenerkollegium kan det være lettere å rekruttere trenere.

Innføring og opplæring for trenere

Det er litt tilfeldig hvem som får innføring og opplæring.

Vi har et tilbud, men ikke alle som trenger det får innføring og opplæring.

Vi har et tilbud, og alle som trenger det får innføring og opplæring.

I enkelte klubber får ferske trenere og instruktører oppleve å bli tildelt en gruppe utøvere, noen treningstider og deretter bli overlatt til seg selv. I andre enden av skalaen må man gjennom interne kurs og opplæringer før man får begynne å avholde treninger. Det å gi god innføring og oppæring øker sannsynligheten for at nye trenerne vil fungere i tråd med klubbens ønsker, samtidig som det gir en økt trygghet for trenerne å vite hva som er forventet av dem.

Ivaretagelse av trenere

Vi har hatt noen slike tiltak innimellom, men ikke noe fast.

Vi har noen slike tiltak, men det fungerer ikke så godt.

Vi har slike tiltak og de fungerer godt.

Mange trenere føler seg alene med sin oppgave og at de ikke har noen god kobling til resten av klubben. Ved å legge til rette for at trenerne føler seg som en del av et felleskap kan man øke trivselen blant trenere og bidra til at de ønsker å være trenere lenger.

Trenerkompetanse

Vi vet at noen trenere ikke har riktig kompetanse, men har ikke fått til å endre det.

Vi vet at noen trenere ikke har riktig kompetanse, og tilbyr trenerkurs og andre kompetanseutviklende tiltak til de trenerne som trenger og ønsker det.

Vi forsikrer oss om at alle trenere har riktig kompetanse for å lede aktivitet på nivået de jobber på.

For at aktiviteten skal gjennomføres med god kvalitet er det viktig at de som leder aktiviteten har relevant kompetanse og føler seg komfortable i trenerrollen. Klubben bør sørge for at trenerne får riktig kompetanse på nivået de jobber på.

Les mer
Type trenerkompetanse barn

Ikke alle som trener barn i klubben har gjennomgått en av disse kursene.

Flesteparten som trener barn i klubben har gjennomgått en av disse kursene.

Alle som trener barn i klubben har gjennomgått en av disse kursene.

Alle trenere i klubben som trener barn bør ha gjennomgått Friidrett for barn-kurs eller Aktivitetslederkurset til NIF.

Les mer
Type trenerkompetanse ungdom

Ikke alle som trener ungdom har gjennomført Trener 1-kurs.

Flesteparten som trener ungdom har gjennomført Trener 1-kurs.

Alle som trener ungdom har gjennomført Trener 1-kurs.

Alle trenere i klubben som trener ungdom bør ha gjennomgått Trener 1-kurs.

Les mer
Trenerutviklingstiltak

Vi forsøker å jobbe med trenerutvikling, men har ingen definerte tiltak.

Vi har definerte trenerutviklingstiltak, men det er tilfeldig om de brukes.

Vi har definerte trenerutviklingstiltak, og vi ser at vi lykkes med det.

Klubben bør jobbe med utvikling av trenerne, oppfordre til å ta trenerkurs, bli med på seminarer og interne tiltak i klubben.

Trenerutdanning Øvelsesbank
Hovedtrener

Vi har ingen hovedtrener, men flere trenere som har ansvar for sine treningsgrupper.

Vi har ingen hovedtrener, men en hovedansvarlig trener for hver treningsgruppe.

Vi har en hovedtrener som har ansvar for at alle trenerne driver sin trenervirksomhet i henhold til sportslig plan.

Klubben bør ha en hovedtrener som har ansvar for at alle trenerne driver sin trenervirksomhet i henhold til sportslig plan. Den sportslige planen i klubben bør være godt forankret blant alle trenerne.

Mal kontrakt hovedtrener
Trenertetthet

Klubben har lav trenertetthet.

Klubben har middels god trenertetthet.

Klubben har svært god trenertetthet.

En god trenertetthet (antall utøvere pr. trener) under treningene er viktig for å ivareta hver enkelt utøver når man trener barn og ungdom.

Trenerattesten

Færre enn halvparten av trenerne som trener barn og/eller ungdom i klubben har tatt trenerattesten.

Over halvparten av trenerne som trener barn og/eller ungdom i klubben har tatt trenerattesten.

Alle trenerne som trener barn og/eller ungdom i klubben har tatt trenerattesten.

Idrettstinget har vedtatt at Trenerattest skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener.

Les mer
Klubbinar om Trenerattesten