Om programmet

Hensikten med kvalitetsklubbprogrammet er at det skal arbeides for flere veldrevne og solide klubber med gode mottakerapparat. Gjennom dette programmet ønsker vi at klubbene setter fokus på helheten i klubben, og utvikler alle områdene i organisasjonshjulet for å bli best mulig rustet for å rekruttere flest mulig til gode klubbmiljøer. Gjennom denne ressurssiden skal klubben få god hjelp til selv å starte en utviklingsprosess med å utvikle seg selv.

Norsk Friidrett skal rekruttere og ivareta medlemmer og aktive gjennom et trygt og bredt aktivitetstilbud, gjennom å arbeide for flere veldrevne klubber.

Hovedmål i strategisk plan

Klubbtyper

Kvalitetsklubbprogrammet har definert tre ulike klubbtyper:

 • Breddeklubb
  En klubb som har et aktivitetstilbud til alle uavhengig av ambisjonsnivå, og har mestring, trivsel og sosialt fellesskap som mål.
 • Talentutviklingsklubb
  En klubb som er i stand til å levere og ivareta utøvere til NFIFs rekrutteringslandslag og nasjonalt nivå. Dette er utøvere fra 15 år og eldre.
 • Eliteklubb
  En klubb som er i stand til å levere og ivareta utøvere til landslag og internasjonalt senior nivå.

En klubb kan være en eller flere av de tre klubbtypene. Ingen klubbtype er en bedre klubb enn andre. Det viktigste er at klubben har en felles forståelse i klubben for hvordan type klubb man definerer seg som.

Organisasjonshjulet

Klubber som har fokus på klubben som helhet er bedre rustet til å skape aktivitet for medlemmene sine. Når vi tenker helhet er det alle delene i organisasjonshjulet:

 • Organisasjon
  Det som handler om hvordan klubben er bygget opp og hvilke grunnstrukturer og verktøy som finnes i klubben.
 • Trenere
  Er de som veileder enkeltutøvere eller grupper med utøvere i klubben.
 • Ledelse
  Med ledelse menes alle som har ansvar for noen andre i klubben. Dette er også andre funksjoner enn styret. Ledere finnes i funksjoner, utvalg og dersom klubben har ansatte.
 • Anlegg
  Med anlegg mener vi de lokalitetene der aktiviteten utøves, samt utstyret som benyttes.
 • Aktivitetstilbud
  Med aktivitetstilbud menes alle ulike idrettslige aktiviteter som klubben tilrettelegger for sine medlemmer.
 • Arrangement
  Her ligger arrangementer som klubben selv arrangerer utover den daglige treningen. Aktivitetsdager, samlinger, stevner, m.m.

Nivåer

Alle klubbtypene er definert med et innhold innenfor alle delene i organisasjonshjulet, hvor vi har definert tre nivåer av måloppnåelse:

 • I startblokka
  På dette nivået er det lav måloppnåelse og lite som er på plass, klubben befinner i startblokka.
 • På vei
  På dette nivået er middels måloppnåelse og en del på plass, klubben er godt på vei.
 • Leder an
  På dette nivået er det høy måloppnåelse og det meste på plass, klubben leder an.

Dette er ment som hjelpemiddel for klubben slik at klubben lettere skal vite hva de skal sette fokus på i arbeidet med å styrke klubbdriften. Under klubbsjekken kan klubben finne ut hva de har på plass og ikke, og hva de bør sette fokus på for å bli en sterkere og mer rustet klubb for å ta vare på medlemmene sine.

Klubbsjekken

Når klubben har satt seg godt inn i innholdet for klubbtypene, kan man teste ut status i sin egen klubb. Dette vil gi dere et godt grunnlag for hva klubben bør jobbe med for å utvikle seg. Vi anbefaler at styret gjennomfører Klubbsjekken i fellesskap, slik at svarene representerer hele styrets tanker om statusen i klubben. Dette kan for eksempel gjøres på et styremøte.

Vi anbefaler at klubben gjennomfører klubbsjekken ved jevne mellomrom, aller helst en gang i året. På den måten kan klubben sette seg mål hvert år for hva dere skal utvikle.

Les mer om hva som klubben kan få hjelp til etter en klubbsjekk: Veien videre - etter klubbsjekken