Vi hjelper din klubb å bli bedre

Klubbutvikling

Breddeklubb

En klubb som har et aktivitetstilbud til alle uavhengig av ambisjonsnivå, og har mestring, trivsel og sosialt fellesskap som mål.

Breddeklubb

Talentutviklingsklubb

En klubb som er i stand til å levere og ivareta utøvere til NFIFs rekrutteringslandslag og nasjonalt nivå. Dette er utøvere fra 15 år og eldre.

Talentutviklingsklubb

Eliteklubb

En klubb som er i stand til å levere og ivareta utøvere til landslag og internasjonalt senior nivå.

Eliteklubb

En klubb kan være en eller flere av klubbtypene. Ingen klubbtype er en bedre klubb enn andre. Det viktigste er at klubben har en felles forståelse i klubben for hvordan type klubb man definerer seg som.

Organisasjonshjulet

Klubber som har fokus på klubben som helhet er bedre rustet til å skape aktivitet for medlemmene sine. Når vi tenker helhet er det alle delene i organisasjonshjulet.

Nivåer

Alle klubbtypene er definert med et innhold innenfor alle delene i organisasjonshjulet, hvor vi har definert tre nivåer av måloppnåelse.

Klubbsjekken

Når klubben har satt seg godt inn i innholdet for klubbtypene, kan man teste ut status i sin egen klubb. Innholdet er satt inn i et spørreskjema med grad av måloppnåelse, i startblokka - på vei - leder an.

Klubbinar

Norsk Friidrett har som mål å få flest mulig veldrevne klubber. For å utvikle klubbene våre og komme tettere på grasroten ønsker vi å sette mer fokus på klubbdialoger i form av digitale møteplasser.