Klubbsjekken

Når klubben har satt seg godt inn i innholdet for klubbtypene, kan man teste ut status i sin egen klubb. Dette vil gi dere et godt grunnlag for hva klubben bør jobbe med for å utvikle seg. Vi anbefaler at styret gjennomfører Klubbsjekken i fellesskap, slik at svarene representerer hele styrets tanker om statusen i klubben. Dette kan for eksempel gjøres på et styremøte.

Breddeklubber

Klubbsjekken for breddeklubber er todelt.
Først gjennomfører man grunnleggende del, for å sikre seg at klubben har det viktigste på plass for å være en god breddeklubb.

Klubbsjekk breddeklubb - Grunnleggende del

Ønsker klubben å utvikle seg etter at grunnmuren er på plass, gjennomfører man utviklende del.

Klubbsjekk breddeklubb - Utviklende del

Talentutviklingsklubber

Når klubben har satt seg godt inn i innholdet for talentutviklingsklubb, kan man teste ut status her.

Klubbsjekk talentutviklingsklubb

Eliteklubber

Når klubben har satt seg godt inn i innholdet for eliteklubb, kan man teste ut status her.

Klubbsjekk eliteklubb