Klubbinarer

Norsk Friidrett har som mål å få flest mulig veldrevne klubber. For å utvikle klubbene våre og komme tettere på grasroten ønsker vi å sette mer fokus på klubbdialoger i form av digitale møteplasser.

Tidligere klubbinarer