19.04.2023, 20:00, Digitalt møte på Teams

Anlegg og spillemidler

Tilgang til anlegg og utstyr er viktig for en klubb. Bli med på klubbinaret hvor du vil få grunnleggende informasjon om hva som kreves for å kunne søke spillemidler når en skal bygge anlegg. I tillegg får du høre om hva en kan få spillemidler til på friidrettsanlegg, og om hvilke plikter man har når en har mottatt, med tanke på drift og vedlikehold av anlegget. Narve Heggheim er rådgiver anlegg i Vestland idrettskrets og med lang fartstid fra friidrett, og er den som leder an klubbinaret.