26.10.2022, 20:00, Digitalt møte på Zoom

Hva skjer med prestasjoner i puberteten?

Hilde Stokvold Gundersen ønsker å presentere hvordan prestasjoner vil bli påvirket av puberteten. Puberteten fører til mange kroppslige endringer. Foredraget vil ha fokus på barn og ungdoms vekst og utvikling, og hvordan pubertet/biologisk modningsnivå påvirker fysisk kapasitets- og prestasjonsevne.

Hilde jobber på Høgskolen på Vestlandet som førsteamanuensis i idrett, og underviser iblant annet friidrett, basistrening, funksjonell anatomi og idrettsskader, i tillegg til at jeg veileder bachelor, master og doktorgradsstudenter. Hun har idrettsutdanning, hovedfag i fysiologi og doktorgrad i kognitiv nevrovitenskap. Hun er også prosjektleder for et prosjekt hvor de undersøker hvordan biologisk modning påvirker fysisk prestasjonsevne blant gutter.

Hun har vært trener i over 30 år. Akkurat nå er hun trener for en gruppe ungdommer fra 14 til 20 år.