Er de som veileder enkeltutøvere eller grupper med utøvere i klubben.

Kompetanse for å kunne utvikle morgendagens topp(fri-)idrettsutøvere

Vi tror klubben har den kompetansen de bør ha for å kunne utvikle morgendagens topp(fri-)idrettsutøvere, men vet ikke.

Vi forsøker å få til at alle trenerne har riktig kompetanse for å trene morgendagens topp(fri-)idrettsutøvere.

Vi forsikrer oss om at alle trenerne er kompetente til å trene morgendagens topp(fri-)idrettsutøvere.

Klubben bør ha trenere med kompetanse for å kunne utvikle morgendagens topp(fri-)idrettsutøvere. Med det mener vi minst Trener 2 nivå, helst Trener 3 eller relevant idrettsfaglig utdanning. Solid realkompetanse kan i noen tilfeller sidestilles med dette.

Les mer
Trenerattesten

Færre enn halvparten av trenerne i klubben har tatt trenerattesten.

Over halvparten av trenerne i klubben har tatt trenerattesten.

Alle trenerne som i klubben har tatt trenerattesten.

Idrettstinget har vedtatt at Trenerattest skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener.

Les mer
Klubbinar om Trenerattesten
Oppfølging av trenere

Vi forsøker å jobbe med trenerutvikling, men har ingen definerte tiltak.

Vi har definerte trenerutviklingstiltak, men det er tilfeldig om de brukes.

Vi har definerte trenerutviklingstiltak, og vi ser at vi lykkes med det.

Klubben bør jobbe med utvikling av trenerne, og tilby trenerkurs, seminarer, arrangere interne tiltak, regionale OLT-tiltak etc.

Trenerutdanning Øvelsesbank
Hovedtrener

Vi har ingen hovedtrener, men trenere som er ansvarlige for hver sin utøvergruppe.

Vi har ingen hovedtrener, men en ansvarlig trener for øvelsesgruppe(r) som leder trening på tvers av alder og nivå i tillegg til aktiviteten i utøvergruppene.

Vi har en hovedtrener som har det overordnede ansvaret for at klubbens sportslige plan og utviklingsfilosofi følges av alle trenerne.

Klubben bør ha en hovedtrener som har ansvar for at det drives helhetlig. Den sportslige planen og utviklingsfilosofien i klubben bør være godt forankret blant alle trenerne.

Mal kontrakt hovedtrener
Trenere av begge kjønn

Klubben har en lav balanse mellom kjønnene hos trenerne.

Klubben har en middels god balanse mellom kjønnene hos trenerne.

Klubben har en god balanse mellom kjønnene hos trenerne.

Kvinnelige trenere er underrepresentert blant trenere som utvikler morgendagens topp(fri-)idrettsutøvere. Friidretten bør etterstrebe en bredere sammensetning av trenere i klubbene.

Trenerkontrakt

Noen av trenerne har trenerkontrakt, og innholdet er mangelfullt.

De fleste av trenerne har en kontrakt, og innholdet er noe mangelfullt.

Alle trenerne har en kontrakt som beskriver ansvar, rettigheter, forpliktelser, oppgaver, tidsbruk og godtgjørelse.

Alle trenere i klubben bør ha en trenerkontrakt som beskriver ansvar, rettigheter, forpliktelser, oppgaver, tidsbruk og godtgjørelse.

Mal kontrakt trenere