07.12.2021, 20:00, Digitalt møte på Teams

Trenerattesten og politiattesten – hvordan får klubben oversikt?

"Idretten skal sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten tilrettelegger for trygghet, mestringsopplevelser og autonomi for utøveren, samt har kunnskap om ivaretagelse av utøverens helse, miljø og sikkerhet." Trenerattesten og politiattesten er to av idrettens virkemidler for å oppfylle dette. En rekke trenere i norsk friidrett har tatt trenerattesten allerede, men det er et fåtall klubber som har tatt i bruk klubbløsningen for trener- og politiattesten. Vi inviterer derfor til klubbinar der vi gir svaret på hvordan klubbløsningen fungerer.
Det blir bidrag fra seniorrådgiver for trenerutvikling i NIF, Jon Grydeland, og kompetanseansvarlig i NFIF, Veslemøy H. Sjöqvist.