Talentutviklingsklubb

Organisasjon

Det som handler om hvordan klubben er bygget opp og hvilke grunnstrukturer og verktøy som finnes i klubben.

Oppdatert lovnorm
Alle idrettslag må ha en oppdatert og godkjent lov

Alle idrettslag skal ha en oppdatert og godkjent lov som følger NIFs lovnorm for idrettslag.

Les mer
Elektronisk medlemssystem
Alle idrettslag skal bruke elektroniske medlemsløsninger

Alle idrettslag skal bruke elektroniske medlemsløsninger som er godkjent av NIF.

Les mer
Regnskapssystemer
Alle klubber skal ha rutiner som sikrer at idrettens regnskapsbestemmelser etterleves

NIFs lovnorm for idrettslag beskriver hvordan idrettslaget skal forholde seg til regnskapsføring.

Les mer
Langtidsplan

Det finnes en langtidsplan, men den brukes lite.

Det finnes en langtidsplan og den brukes av styret og ledelsen.

Det finnes en langtidsplan som brukes og den er godt kjent i idrettslaget.

En langtidsplan kan være et svært nyttig verktøy for å gi en felles retning for idrettslagets arbeid og hva man ønsker å oppnå sammen. Dersom man har en slik plan er det viktig at den er godt kjent i idrettslaget og at medlemmene har fått være involvert i å utforme planen. Maler og eksempler finnes under ressursbanken.

Strategiplan for Norsk Friidrett 2015-2020
Klubbhåndbok

Har klubbhåndbok, men den benyttes sjelden.

Har klubbhåndbok, og den benyttes.

Har klubbhåndbok, og den benyttes hver dag.

De fleste idrettslag opplever hyppig utskiftning av tillitsvalgte og får ofte nye medlemmer. For at nye medlemmer og tillitsvalgte raskt skal bli kjent med idrettslaget, er det svært nyttig å samle informasjon om hvordan idrettslaget organiseres og driftes på ett sted. Dette kan for eksempel være i en klubbhåndbok.

Les mer
Medlemsinformasjon

De medlemmene som trenger informasjon får den ofte ikke.

Vi kommuniserer målbevisst og strukturert, men når ikke alltid frem til de som trenger informasjonen.

Alle får den informasjonen de trenger.

Mange idrettslag har utfordringer knyttet til å få informasjon ut til medlemmene sine. Det er viktig å finne riktige kanaler og å finne riktig nivå på hva man skal informere om. God informasjonsflyt er avgjørende for godt samarbeid og god samhandling internt og eksternt.

Mal kommunikasjonsstrategi
Kostnader i klubben

Vi har et bevisst forhold til kostnadene knyttet til aktiviteten som tilbys i klubben, og identifisert områder som kan gjøres noe med, men har ikke iverksatt konkrete tiltak.

Vi har et bevisst forhold til kostnadene knyttet til aktiviteten som tilbys i klubben, og identifisert områder som kan gjøres noe med, og iverksatt konkrete tiltak.

Vi har et bevisst forhold til kostnadene knyttet til aktiviteten som tilbys i klubben, og identifisert områder som kan gjøres noe med, og iverksatt konkrete tiltak. Dette er godt kjent i idrettslaget.

Mange faller utenfor den organiserte idretten fordi det er for dyrt å være med. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til kostnadene knyttet til aktiviteten i idrettslaget.

Les mer
Seksuell trakassering og overgrep

Klubben har et bevisst forhold til hvordan man skal håndtere saker som omhandler seksuell trakassering og overgrep, og identifisert områder som kan gjøres noe med, men har ikke iverksatt konkrete tiltak.

Klubben har et bevisst forhold til hvordan man skal håndtere saker som omhandler seksuell trakassering og overgrep, og identifisert områder som kan gjøres noe med, men har ikke iverksatt konkrete tiltak.

Klubben har et bevisst forhold til hvordan man skal håndtere saker som omhandler seksuell trakassering og overgrep, og identifisert områder som kan gjøres noe med, og iverksatt konkrete tiltak. Dette er godt kjent i idrettslaget.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Les mer
Retningslinjer innen personvern

Klubben kjenner til retningslinjene innen personvern, men er ikke på plass i klubben.

Klubben kjenner til retningslinjene innen personvern, og jobber for at de skal de skal bli på plass.

Klubben kjenner til retningslinjene innen personvern, og er på plass og godt forankret i klubben.

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Les mer
Antidoping programmet Rent idrettslag

Klubben kjenner til Antidoping programmet Rent idrettslag, men det er ikke gjort kjent for klubben.

Klubben kjenner til Antidoping programmet Rent idrettslag, og har som mål å bli et Rent Idrettslag.

Klubben har god kjennskap til Antidoping programmet, vi er Rent Idrettslag og dette er godt forankret i klubben.

Antidoping gjelder alle som er en del av idretten, og din klubb kan enkelt og effektivt sette antidoping på agendaen. Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir dere muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid.

Les mer
Kompetanse på talentutvikling

Det er begrenset med kompetanse på talentutvikling i klubben.

Det er noe tilgang til kompetanse på talentutvikling i klubben.

Det er høy kompetanse på talentutvikling i klubben.

En talentutviklingsklubb må ha kompetanse om talentutvikling i klubben.