Med anlegg mener vi de lokalitetene der aktiviteten utøves, samt utstyret som benyttes.

Anleggskapasitet

Klubben har noe tilgang til anlegg til å utøve aktiviteten vi ønsker å ha.

Klubben har en del tilgang til anlegg til å utøve aktiviteten vi ønsker å ha.

Klubben har en del tilgang til anlegg til å utøve aktiviteten vi ønsker å ha.

For å gi medlemmene et tilfredsstillende tilbud, er det viktig med nok tilgang på steder å utøve aktiviteten klubben ønsker å ha.

Les mer om anlegg
Tilgang på utstyr

Klubben har ganske mye med utstyr for å utøve aktiviteten vår.

Klubben har det utstyret vi har behov for å utøve aktiviteten vår.

Klubben har alt det utstyret vi kan trenge for å utøve aktiviteten vår.

For å gi medlemmene et tilfredsstillende tilbud, er det viktig med nok utstyr for å utøve idretten.

Spillemidler til utstyr
Sikkerhet på anlegg

Klubben har litt tilfeldige rutiner for å ivareta sikkerheten på trening og stevner på anleggene vi benytter.

Klubben har rutiner for å ivareta sikkerheten på trening og stevner på anleggene vi benytter, men ikke alle får innføring.

Klubben har strukturerte rutiner for å ivareta sikkerheten på trening og stevner på anleggene vi benytter, og alle får innføring.

Det er viktig å ha gode rutiner for å ivareta sikkerheten på trening og stevner for å unngå ulykker.

Anleggsbehovet

Klubben har gjort vurderinger av anleggsbehovet, men ikke fulgt dette aktivt ovenfor kommune og/eller idrettsråd.

Klubben har gjort vurderinger av anleggsbehovet, og følger dette opp ovenfor kommune og/eller idrettsråd dersom det oppstår utfordringer eller andre forhold som må håndteres.

Klubben kartlegger og vurderer nåværende og fremtidig anleggsbehov løpende, og følger dette systematisk opp i dialog med kommune og/eller idrettsråd.

Det er viktig å ha en god dialog med kommune og/eller idrettsråd om klubbens anleggsbehov.

Friidrettsanlegg Generell informasjon om anlegg Idrettsanlegg.no
Anleggsansvarlig i styret
Alle klubber bør ha en anleggsansvarlig i styret