Talentutviklingsklubb

Aktivitetstilbud

Med aktivitetstilbud menes alle ulike idrettslige aktiviteter som klubben tilrettelegger for sine medlemmer.

Sportslig plan

Vi har en delvis utarbeidet plan.

Vi har en godt utarbeidet plan, men den bruke kun av noen få.

Vi har en godt utarbeidet plan som brukes av alle.

Klubben bør ha en sportslig plan. En sportsplan skal sikre at all aktivitet i klubben, uavhengig av trener, holder høy kvalitet og i tråd med klubbens samlede ønsker. Planen er en oversikt og beskrivelse av klubbens strategier for å arbeide mot de definerte sportslige mål, innenfor en gitt tidsramme. Planen er til hjelp i klubbens idrettslige arbeid, og har til hensikt å samkjøre klubbens ledelse og trenere.

Eksempel sportslig plan (svømming)
Talentutviklingsfilosofi

Klubben har ingen tydelig talentutviklingsfilosofi, men jobber med å utvikle dette.

Klubben har en talentutviklingsfilosofi, men alle kjenner ikke til den.

Klubben har en tydelig talentutviklingsfilosofi som alle kjenner til.

Norges Friidrettsforbund jobber etter en talentutviklingsmiljømodell som handler om positiv læring og helhetsutvikling. Det er forsket mye på gode utviklingsmiljøer, og vi i NFIF baserer vår filosofi på helhet, positiv læring og betydning av gode relasjoner i et mestringsmiljø. NFIF har som ett av hovedmålene i strategisk plan å vinne medaljer i internasjonale seniormesterskap.

Denne modellen underbygger betydningen av et godt fellesskap og den har mange viktige punkter for å danne en forståelse av hva som er helhetlig utvikling av et talent og hva som kreves av miljøet rundt.

Talentutviklingsmiljøet
Årshjul

Klubben har ingen årshjul som viser aktiviteten i klubben, vi gir kun informasjon om treninger og stevner ukentlig.

Klubben har ingen årshjul som viser aktiviteten i klubben, vi har kun periodevise planer som distribueres når disse er klare.

Klubben har et årshjul som synliggjør klubbens aktivitetstilbud og viser aktiviteten i klubben i form av treninger og konkurranser gjennom et helt år.

En god aktivitetsplan over klubbens aktivitetstilbud er viktig for å vise utøverne hvilke tilbud som finnes for dem.

Digitalt årshjul