08.03.2022, 20:00, Digitalt møte på Teams

Trygg på trening

Trygg på trening er et kurs som er utviklet av Redd Barna i samarbeid med NFIF. Kurset har som mål å gi trenere og frivillige kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hvordan man kan forebygge i egen klubb, og hva man skal gjøre om man er bekymret for et barn.

På dette klubbinaret får dere info om innholdet i kurset og hvordan dere selv kan holde kurs i egen klubb. Henrik T. Aasvestad fra Redd Barna vil fortelle om bakgrunnen og innholdet i kurset, vise noen eksempler og informer om hvordan man holder kurs i egen klubb.