Eliteklubb

Trenere

Er de som veileder enkeltutøvere eller grupper med utøvere i klubben.

Ivaretagelse av trenere

Vi har hatt noen slike tiltak innimellom, men ikke noe fast.

Vi har noen slike tiltak, men det fungerer ikke så godt.

Vi har slike tiltak og de fungerer godt.

Mange trenere føler seg alene med sin oppgave og at de ikke har noen god kobling til resten av klubben. Ved å legge til rette for at trenerne føler seg som en del av et felleskap kan man øke trivselen blant trenere og bidra til at de ønsker å være trenere lenger.

Kompetanse for å kunne utvikle eliteutøvere

Vi tror trenerne har den kompetansen de bør ha for å kunne utvikle eliteutøvere, men vet ikke.

Vi forsøker å få til at alle trenerne har riktig kompetanse for å trene eliteutøvere.

Vi forsikrer oss om at alle trenerne er kompetente til å trene eliteutøvere.

Trenerne i en eliteklubb bør ha kompetanse for å kunne utvikle og følge opp eliteutøvere. Trener 3 og Topptrener 2 er anbefalte kurs. Relevant høyere utdanning eller solid realkompetanse fra elitefriidrett kan vurderes sidestilt med dette.

Trenerutdanning Topptrenerutdanning
Trenerutviklingstiltak

Vi forsøker å kartlegge trenernes behov for egenutvikling.

Det er tilfeldig om trenernes behov for egenutvikling blir kartlagt og fulgt opp.

Vi har kartlegger behovene til trenerne, og blir enige om tiltak.

Klubben bør støtte opp om elitetrenernes egne behov for å utvikle seg, f.eks ved å tilby mentor, deltakelse på internasjonale seminarer, konferanser og landslagsinitierte tiltak.

Trenerutdanning Øvelsesbank
Støtteapparat

Vi forsøker å etablere et støtteapparat.

Vi delvis fått på plass et støtteapparat, og mangler gode rutiner.

Vi har et veletablert støtteapparat med gode rutiner.

Klubben bør ha et veletablert støtteapparat hvor eliteutøvernes trenere har en sentral rolle.

Trenerkontrakt

Elitetrenerne har en standard trenerkontrakt, og innholdet er mangelfullt.

Elitetrenerne har en kontrakt som vi har forsøkt tilpasset virksomheten de driver.

Elitetrenerne har en kontrakt som beskriver ansvar, rettigheter, forpliktelser, oppgaver, tidsbruk og godtgjørelse.

Alle elitetrenere i klubben bør ha en trenerkontrakt som beskriver ansvar, rettigheter, forpliktelser, oppgaver, tidsbruk og godtgjørelse.

Mal kontrakt hovedtrener Mal kontrakt trenere