Eliteklubb

Trenere

Er de som veileder enkeltutøvere eller grupper med utøvere i klubben.

Trenerkompetanse

Vi tror, men vet ikke om alle trenere har riktig kompetanse for å lede aktiviteten på nivået de jobber på.

Vi forsøker at alle trenere har riktig kompetanse for å lede aktiviteten på nivået de jobber på.

Vi forsikrer oss om at alle trenere har riktig kompetanse for å lede aktiviteten på nivået de jobber på.

For at aktiviteten skal gjennomføres med god kvalitet er det viktig at de som leder aktiviteten har relevant kompetanse og er trygge i trenerrollen.

Les mer
Kompetanse for å kunne utvikle eliteutøvere

Vi tror trenerne har den kompetansen de bør ha for å kunne utvikle eliteutøvere, men vet ikke.

Vi forsøker å få til at alle trenerne har riktig kompetanse for å trene eliteutøvere.

Vi forsikrer oss om at alle trenerne er kompetente til å trene eliteutøvere.

Trenerne i en eliteklubb bør ha kompetanse for å kunne utvikle og følge opp eliteutøvere. Trener 3 og Topptrener 2 er anbefalte kurs. Relevant høyere utdanning eller solid realkompetanse fra elitefriidrett kan vurderes sidestilt med dette.

Trenerutdanning Topptrenerutdanning
Trenerutviklingstiltak

Vi forsøker å kartlegge trenernes behov for egenutvikling.

Det er tilfeldig om trenernes behov for egenutvikling blir kartlagt og fulgt opp.

Vi har kartlegger behovene til trenerne, og blir enige om tiltak.

Klubben bør støtte opp om elitetrenernes egne behov for å utvikle seg, f.eks ved å tilby mentor, deltakelse på internasjonale seminarer, konferanser og landslagsinitierte tiltak.

Trenerutdanning Øvelsesbank
Støtteapparat

Vi forsøker å etablere et støtteapparat.

Vi delvis fått på plass et støtteapparat, og mangler gode rutiner.

Vi har et veletablerte støtteapparat med gode rutiner.

Klubben bør ha et veletablert støtteapparat hvor eliteutøvernes trenere har en sentral rolle.

Trenerkontrakt og rolleavklaring

Elitetrenerne har en standard trenerkontrakt, og innholdet er mangelfullt.

Elitetrenerne har en kontrakt som vi har forsøkt tilpasset virksomheten de driver.

Elitetrenerne har en kontrakt som beskriver ansvar, rettigheter, forpliktelser, oppgaver, tidsbruk og godtgjørelse.

Alle elitetrenere i klubben bør ha en trenerkontrakt som beskriver ansvar, rettigheter, forpliktelser, oppgaver, tidsbruk og godtgjørelse.

Mal kontrakt hovedtrener Mal kontrakt trenere
Godtgjørelse og ansettelse

Klubbens elitetrenere får kun utgiftsdekning.

Klubbens elitetrenere kun godtgjørelse.

Klubbens elitetrenere har et regulert ansettelsesforhold.

En eliteklubb bør ha ansatte trenere i klubben, og bør tilstrebe mest mulig profesjonalitet.