Eliteklubb

Ledelse

Med ledelse menes alle som har ansvar for noen andre i klubben. Dette er også andre funksjoner enn styret. Ledere finnes i funksjoner, utvalg og dersom klubben har ansatte.

Årsmøte
Årsmøtet skal avholdes hvert år innen fristen

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Les mer
Lovlig valgt styre
Alle klubber må ha et lovlig valgt styre

Idrettslagets årsmøte skal velge det antall tillitsverv som står i idrettslagets lov.

Les mer
Politiattestansvarlig
Alle klubber må ha en politiattestansvarlig

Alle idrettslag som har aktiviteter for mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming, må utnevne politiattestansvarlig som krever fremvisning av politiattest fra de som har et ansvar eller tillitsforhold overfor disse.

Les mer
Organisasjonskart

Det finnes et organisasjonskart, men det benyttes ikke.

Har et organisasjonskart, men uten tydelige rolleavklaringer.

Har et organisasjonskart med tydelige nedskrevne rolleavklaringer.

Nye tillitsvalgte

Det er litt tilfeldig hvem som får innføring og opplæring av nye tillitsvalgte.

Det er noen nye tillitsvalgte som får innføring og opplæring, men ikke alle.

Alle nye tillitsvalgte får innføring og opplæring.

Tillitsvalgte blir gode hvis de får en god start. Derfor er det viktig at de fort kommer inn i sin rolle og forstår hva den handler om. Det er spesielt viktig at nye tillitsvalgte får innføring og opplæring.

NIF har utviklet et e-læringskurs som kan være nyttig å gjennomføre, som heter "Innføring i styrearbeid for idrettslag".
I tillegg finnes det et kurs som heter "Klubbens styrearbeid i praksis" som gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Dette er et kurs forbundet tilbyr alle klubber gratis.

Nye frivillige i styret i idrettslaget Innføring i styrearbeid for idrettslag Klubbens styrearbeid i praksis
Rekruttering av tillitsvalgte

Vi jobber med noen faste tiltak for rekruttering av tillitsvalgte.

Vi jobber godt med rekruttering, men det er fortsatt vanskelig å få mange nok.

Jobber godt med rekruttering av tillitsvalgte og det gir godt resultat.

Mange idrettslag sliter med å få nok mennesker til å ville være tillitsvalgte. Derfor er det viktig å jobbe konkret med rekruttering av tillitsvalgte.

Sportslig leder

Klubben har ingen sportslig leder, men jobber med å få dette på plass.

Klubben har en sportslig leder, men har ingen sportslig utvalg.

Klubben har en sportslig leder og er forankret i et sportslig utvalg, i tillegg er sportslig leder i klubbens styre.

Klubben bør ha en sportslig leder som er forankret i et sportslig utvalg. Sportslig leder/toppidrettsrepresentant bør også være medlem av klubbens styre.

Økonomi

Klubben har en økonomi der vi ikke klarer å gi alle på landslaget god støtte.

Klubben har en økonomi der vi delvis klarer å gi alle på landslag god støtte.

Klubben har en sterk økonomi der alle på landslag får god støtte.

En god klubbøkonomi er viktig for å ta vare på og utvikle utøvere som ønsker å bli og/eller er eliteutøvere på landslaget.