Eliteklubb

Arrangement

Her ligger arrangementer som klubben selv arrangerer utover den daglige treningen. Aktivitetsdager, samlinger, stevner, m.m.

Arrangement i klubben

Vi arrangerer en sjelden gang treningsstevner, klubbmesterskap, mosjonsløp eller andre konkurranser.

Vi arrangerer sporadiske treningsstevner, klubbmesterskap, mosjonsløp eller andre konkurranser.

Vi arrangerer jevnlige treningsstevner, klubbmesterskap, mosjonsløp eller andre konkurranser.

Attraktive arrangementer for utøvere i alle aldre og nivåer gir gode muligheter til utvikling, og kan generere inntekter for klubben. Derfor bør klubben arrangere jevnlige arrangement.

Arrangement Løp i Norge Arrangørhåndbok
Dommerkompetanse

Vi har fra tid til annen personer i vår klubb som deltar på dommerkurs, men vi har for få med slik kompetanse.

Sporadisk arrangerer vi eller kretsen dommerkurs der flere personer fra klubben deltar, gjerne på oppfordring fra klubben. Det er likevel fortsatt behov for flere dommere.

Klubben tar aktivt initiativ til å rekruttere nye dommere og sørge for tilstrekkelig kurstilbud til at vi får dekket vårt behov. Vi er bevisst på at dommerne i klubben er oppdaterte og får jevnlig praktisert som dommere.

Friidrettsdommeren har en sentral rolle i alle friidrettsarrangementer. Klubben bør ta aktivt initiativ til rekruttere nye dommere og sørge for tilstrekkelig kurstilbud til at klubben får dekket behovet sitt.

Dommerkurs
Frivillige på arrangement

Vi har mangel på frivillige, slik at det er vanskelig å få gjennomført stevner og arrangementer, men vi har igangsatt tiltak for å bedre situasjonen.

Vi jobber aktivt med å rekruttere frivillige som kan bidra til å gjennomføre stevner og arrangementer. Dette har gitt positive resultater, men frivillige er fortsatt en utfordring.

Vi jobber aktivt med å rekruttere frivillige som kan bidra til å gjennomføre stevner og andre arrangementer, og har per i dag mange nok frivillige til å få gjennomført de stevner og arrangementer vi ønsker.

For at klubben skal ha nok frivillige for å gjennomføre arrangement, er det viktig at klubben jobber aktivt med rekrutteringen.

Arrangørhåndbok
Sikkerhetsansvarlig

Vi har sikkerhetsansvarlig en sjelden gang på arrangementer/stevner.

Vi har sikkerhetsansvarlig ofte på arrangement/stevner.

Vi har alltid sikkerhetsansvarlig på alle arrangementer/stevner.

Sikkerheten under arrangement er veldig viktig for å unngå ulykker, og det er derfor viktig at noen har ansvar for dette på alle arrangementer klubber arrangerer.

Konkurranser

Utøverne har i stor grad selv ansvaret for å finne ut hvilke konkurranser den skal delta på og organisere deltagelsen.

Utøveren har i stor grad selv ansvaret for finne ut hvilke konkurranser den skal delta på, men vi bistår ved behov i vurderingen og er med å tilrettelegg for deltagelsen.

Vi bistår våre aktive til å finne konkurranser utenfor klubben som bidrar til utvikling, og tilrettelegger for deltagelse.

Det er viktig at klubben bistår de aktive til å finne konkurransen utenfor klubben som bidrar til utvikling, og tilrettelegger for deltagelse.

Sosiale arrangement

Vi arrangerer en sjelden gang sosiale tilstelninger eller felles turer til stevner/treningssamlinger eller treningsleir hvert år.

Vi arrangerer sporadisk sosiale tilstelninger eller felles turer til stevner/treningssamlinger eller treningsleir hvert år.

Vi arrangerer jevnlige sosiale tilstelninger eller felles turer til stevner/treningssamlinger eller treningsleir hvert år.

Sosiale arrangement i klubben er viktig for å skape et attraktivt klubbmiljø hvor medlemmene ønsker å være en del av.