Eliteklubb

Aktivitetstilbud

Med aktivitetstilbud menes alle ulike idrettslige aktiviteter som klubben tilrettelegger for sine medlemmer.

Sportslig plan

Vi har en delvis utarbeidet plan.

Vi har en godt utarbeidet plan, men den bruke kun av noen få.

Vi har en godt utarbeidet plan som brukes av alle.

Klubben bør ha en sportslig plan. En sportsplan skal sikre at all aktivitet i klubben, uavhengig av trener, holder høy kvalitet og i tråd med klubbens samlede ønsker. Planen er en oversikt og beskrivelse av klubbens strategier for å arbeide mot de definerte sportslige mål, innenfor en gitt tidsramme. Planen er til hjelp i klubbens idrettslige arbeid, og har til hensikt å samkjøre klubbens ledelse og trenere.

Eksempel sportslig plan (svømming)
Treningsfilosofi

Klubben har ingen tydelig treningsfilosofi, men jobber med å utvikle dette.

Klubben har en treningsfilosofi, men alle kjenner ikke til den.

Klubben har en tydelig treningsfilosofi som alle kjenner til.

Klubben bør ha en tydelig treningsfilosofi som er godt forankret og kjent i klubben.

Årshjul

Klubben har ingen årshjul som viser aktiviteten i klubben, vi gir kun informasjon om treninger og stevner ukentlig.

Klubben har ingen årshjul som viser aktiviteten i klubben, vi har kun periodevise planer som distribueres når disse er klare.

Klubben har et årshjul som synliggjør klubbens aktivitetstilbud og viser aktiviteten i klubben i form av treninger og konkurranser gjennom et helt år.

En god aktivitetsplan over klubbens aktivitetstilbud er viktig for å vise utøverne hvilke tilbud som finnes for dem.

Digitalt årshjul