Eliteklubb

Aktivitetstilbud

Med aktivitetstilbud menes alle ulike idrettslige aktiviteter som klubben tilrettelegger for sine medlemmer.

Sportslig plan

Klubben har en sportslig plan, men brukes lite.

Klubben har en sportslig plan, men brukes tilfeldig.

Klubben har en sportslig plan, som brukes aktivt.

Klubben bør ha en sportslig plan. Med sportslig plan mener man en plan som på kort og lang sikt beskriver klubbens sportslige hovedmål, delmål, tiltak og strategier. Den gir en retning i arbeidet, og øker muligheten for suksess. Den beskriver ansvar, ressurser og tidsfrister.

Treningsfilosofi

Klubben har ingen tydelig treningsfilosofi, men jobber med å utvikle dette.

Klubben har en treningsfilosofi, men alle kjenner ikke til den.

Klubben har en tydelig treningsfilosofi som alle kjenner til.

Klubben bør ha en tydelig treningsfilosofi som er godt forankret og kjent i klubben.

Årshjul

Klubben har ingen årshjul som viser aktiviteten i klubben, vi gir kun informasjon om treninger og stevner ukentlig.

Klubben har ingen årshjul som viser aktiviteten i klubben, vi har kun periodevise planer som distribueres når disse er klare.

Klubben har et årshjul som synliggjør klubbens aktivitetstilbud og viser aktiviteten i klubben i form av treninger og konkurranser gjennom et helt år.

En god aktivitetsplan over klubbens aktivitetstilbud er viktig for å vise utøverne hvilke tilbud som finnes for dem.