Tilbud til klubbene

GRATIS hjelp til utvikling

Klubbesøk

 • Et uformelt besøk i klubben fra krets eller forbund på ½-1 time.
 • Kan være på et styremøte, klubbkveld, arrangement ol. Kan gjennomføres digitalt om klubben ønsker det.
 • Målet er å kartlegge klubbens behov og utfordringer.
 • Finne ut hva krets og forbund kan hjelpe klubben med for at klubben skal utvikle seg.

Start- og oppfølgingsmøte

 • En klubbkveld på ca. 3 timer der klubben samler styret, trenere, foreldre, ungdom og andre engasjerte i klubben til en prosess sammen med en veileder fra forbundet.
 • Målet er å få satt i gang tiltak som forbedrer klubbens situasjon, ved å lage en enkel tiltaksplan for klubben.
 • Under startmøtet gjennomføres det en analyse der det kommer frem hvor klubben står i dag, hva de ønsker og konkrete forslag til hva som kan gjøres for å utvikle klubben videre.
 • Ut i fra denne analysen lages en tiltaksplan som viser hva medlemmene i klubben vil gjøre. Denne planen er utgangspunktet for videre prosess og oppfølging i klubben.
 • Klubben følges videre opp av krets og forbund iht tiltaksplanen som er utviklet.

Utviklingsprosesser

 • Ulike prosesser som dekker spesielle utviklingsbehov i klubben. Tilpasses behovene i den enkelte klubb. Det viktigste er alltid å skape den utviklingen som klubben selv ønsker.
 • Et eksempel kan være: I større klubber er det ikke alltid entydig hva som er klubbens prioriteringer, mål og retning. Da kan det tilbys en prosess, hvor klubben får hjelp til å lage en langsiktig virksomhetsplan.
 • Et annet eksempel kan være: Klubben har ikke en sportslig plan for hvordan aktiviteten skal drives i klubben. Da kan det tilbys en prosess, hvor klubben får hjelp til å utvikle en sportslig plan.

Klubbens styrearbeid i praksis

 • Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.
 • Varighet ca. 3-4 timer.
 • Innføring av i styrearbeid for idrettslag har også en e-læring
  Kurset finner du HER

Kvalitetsklubbprogrammet

 • Har du spørsmål knyttet til kvalitetsklubbprogrammet?
 • Trenger klubben veiledning om hvordan dere skal jobbe med programmet?
 • Ta kontakt med din friidrettskrets eller forbundet.
Organisasjonsansvarlig

Tonje Langehaug Svenneby